श्री भराडी देवी

Donation

सामान्य देणगी

भक्तांनी देणगी खालील मंडळाच्या बँक खात्यात जमा करावी. निधी हस्तांतरित केल्यानंतर, कृपया NEFT च्या पुष्टीकरणासह दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. आमचे मंदिर कर्मचारी नंतर देणगीसाठी पावती जारी करतील.

बँक खाते तपशील:

– बँकेचे नाव: ICICI बँक

– शाखेचे नाव: करी रोड शाखा

– खाते क्रमांक: 124301002230

– IFSC कोड: ICIC0001243e.